Konference se koná

16.–17. dubna 2024, OREA HOTEL PYRAMIDA, Praha

Do termínu konání zbývá

O konferenci

SymGas je určen technickým odborníkům celého řetězce tuzemského plynárenství, od pracovníků údržby plynárenské soustavy přes konstruktéry až po revizní techniky, ale i zaměstnance státní a veřejné správy. Nabízí prostor pro diskuzi napříč profesemi a networking klíčových hráčů.

Konference zařazena do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 5 body. V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 2 kredity. Osvědčení o účasti na vyžádání.

 • Vize plynárenství po technické stránce
 • Zahraniční zkušenosti
 • Provoz a digitalizace
 • Trendy v inovacích
 • Bezpečnost a prevence
 • Odběrná plynová zařízení
 • Vývoj plynárenské legislativy
 • Plynovody z plastů
 • Vodík v plynárenské soustavě

Zarezervujte si místo ještě dnes

Registrace

Galerie

Program

8:30 - 9:00

Registrace

9:00 - 10:20

ZAHÁJENÍ

Úvodní slovo

Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu, Martin Slabý, předseda Rady ČPS

Vize plynárenství po technické stránce

Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ivo Jirovský, GasNet s.r.o, Jiří Šimek, innogy Energo, s.r.o., Andrej Prno, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

moderuje: Josef Kotrba, Český plynárenský svaz

10:20 – 10:40

Přestávka na kávu

10:40 - 12:30

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Cost Estimation of Hydrogen Admission into Existing Natural Gas Infrastructure and End Use

Gert Müler-Syring, DBI Gas und Umwelttechnik GmbH

Risk-informed Leak Management

Bruno Gama, Picarro Sarl

Project H2 20

Stefan Gehrmann, DVGW, Holger Dörr, Ostfalia University of Applied Sciences

VerifHy - Hydrogen ready Database

Christopher Knorr, DBI Gas und Umwelttechnik GmbH

Vodíkové projekty SPP-distribúcia, a.s.

Marek Smatana, SPP distribúcia, a.s.

tlumočení z anglického jazyka zajištěno

moderuje: Richard Kvasňovský, Slovenský plynárenský a naftový zväz

12:30 – 14:00

Oběd

14:00 – 15:50

PROVOZ A DIGITALIZACE

Znižovanie metánových emisií v SPP-distribúcia, a.s.

Peter Demeč, SPP distribúcia, a.s.

Kvantifikace emisí metanu z nadzemních úniků plynu

Tomáš Bártů, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Výstavba a připojení biometanové stanice Rakvice

Ondřej Frič, AgriKomp Bohemia s.r.o.

Vysokotlaká regulační stanice č. 306 Dobřejovice: pilotní BIM projekt PPD, a.s.

Daniela Šámalová, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

moderuje: Jan Srb, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

15:50 – 16:20

Přestávka na kávu

16:20 – 17:50

TRENDY V INOVACÍCH

Výpočetní určení spalného tepla plynu na sítích – projekt SmartInject

Martin Stýblo, SIMONE Research Group, s.r.o.

Měření a vykazování kvality plynu nových plynů 

Ilona Pasková, GasNet, s.r.o.

Výroba syntetického zemního plynu jako budoucnost udržitelného plynárenství

Dominik Tománek, Tomáš Hlinčík, VŠCHT Praha

moderuje: Libor Čagala, GasNet, s.r.o.

18:30 – 21:00

Společenské setkání a slavnostní vyhlášení nejlepších článků časopisu PLYN za rok 2023

14:00 - 15:30

BEZPEČNOST A PREVENCE

Vliv příměsí vodíku na požárně technické charakteristiky zemního plynu norského typu

Jan Karl, Technický ústav požární ochrany, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Spolupráce plynárenství a Hasičského záchranného sboru ČR

Petr Ošlejšek, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Bezpečnost provozovaných plynových zařízení

Pavel Dohnal, Oblastní inspektorát práce Moravskoslezský kraj

moderuje: Petr Zajíček, GasNet, s.r.o.

15:30 – 16:00

Přestávka na kávu

16:00 - 17:30

ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Praktické poznatky a doporučení pro provádění revizí OPZ a následné odstraňování zjištěných závad

Petr Musil, Revizní činnost, s.r.o.

Problematika kvalifikace a způsobilosti revizních techniků v oboru plynárenství

Petr Zajíček, František Fejgl, GasNet, s.r.o.

Zprovozňování a kontrola odvodu spalin v rámci revizí OPZ

Valtr Sodomka, APOKS z.s.

moderuje: Ivo Kršek, Český plynárenský svaz

9:00 - 11:00

VÝVOJ PLYNÁRENSKÉ LEGISLATIVY

Evropská technická legislativa (plynárenský balíček, emise metanu)

Jan Vitovský, NET4GAS, s.r.o.

Energetický zákon

Jana Osadská, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Liniový a stavební zákon

František Fejgl, GasNet, s.r.o.

moderuje: Tereza Navrátilová, Český plynárenský svaz

11:00 - 11:30

Přestávka na kávu

11:30 - 13:00

PLYNOVODY Z PLASTŮ

Výskyt anomálií při výstavbě PE plynovodu (srpen 2023)

František Humhal, GasNet, s.r.o.

Hodnocení PE plynovodů po delší době provozování

Eva Nezbedová, František Humhal

Svařování plastů

Jiří Pejřimovský, GasNet, s.r.o.

Zkušenosti a názor na systém vzdělávání v oblasti svařování plastů

Alexandr Bareš, Česká svářečská společnost ANB

moderuje: Ivo Kršek, Český plynárenský svaz

13:00 - 14:00

Oběd

9:00 - 11:00

BUDOUCNOST OPZ V RÁMCI DEKARBONIZACE

Odběrná plynová zařízení ve vztahu k budoucímu využití směsi vodíku a zemního plynu a čistého vodíku - studie OPZ pro Český plynárenský svaz
 • Domácí plynové spotřebiče a domovní kotelny, plynovody a připojení OPZ

  František Humhal, GasNet, s.r.o.

 • Průmyslové plynové spotřebiče a technologie

  Martin Weiss, Český plynárenský svaz

 • Spalinové cesty

  Valtr Sodomka, APOKS, z.s.

Dopady revidované Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) na používání plynových spotřebičů

Aleš Pecka, GasNet s.r.o.

Budoucnost vytápění s využitím plynových kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel - komparativní výhody

Josef Hodboď, TZB-info

Využití plynových tepelných čerpadel pro předehřev plynu

Alexandr Lužný, GasNet Služby, s.r.o.

moderuje: Martin Weiss, Český plynárenský svaz

11:00 - 11:30

Přestávka na kávu

11:30 - 13:00

VODÍK V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ

Vodíková strategie ve vztahu k plynárenství České republiky

Martin Weiss, Český plynárenský svaz

Vodíková přepravní infrastruktura pro dekarbonizovanou Evropu

Ondřej Šabata, NET4GAS, s.r.o.

Připravenost distribuční soustavy na vodík

Pavel Auinger, GasNet, s.r.o.

Vliv vodíku na jednu z nejběžnějších ocelí

Martin Šperl, Ľubomír Gajdoš, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR, v.v.i., Petr Pařízek, Martin Stukbauer, CEPS, a.s., Klára Kuchťáková, Technopark Kralupy, VŠCHT Praha, Jan Kec, SVÚM, a.s.

moderuje: Eva Netušilová, GasNet, s.r.o.

Partneři

image


Mediální partneři

image image image

Místo konání konference

Rezervace ubytování
promo kód: CAMP-SCESPLYN

OREA HOTEL PYRAMIDA, Praha

+420 233 102 111

VZDĚLÁVACÍ AKCE ČPS
PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
NEWSLETTER ČPS
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU