Konference se koná

18.–19. dubna 2023, OREA HOTEL PYRAMIDA, Praha

Do termínu konání zbývá

Zarezervujte si místo ještě dnes

Registrace

O konferenci

Konference se zaměřuje na technické odborníky z celého řetězce souvisejícího s tuzemským plynárenstvím - od pracovníků údržby plynárenské soustavy přes konstruktéry a revizní techniky, dále zaměstnance státní a veřejné správy.

SymGas nabízí prostor pro diskuzi a sdílení informací napříč profesemi, k osobnímu setkání a networkingu s více než 150 plynárenskými odborníky. Neméně zajímavou součást – expozici výrobců, dodavatelů služeb a technologií, doplní studentské projekty vysokých i středních škol a učilišť. Akce získala v programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 2 body, v systému odborného plynárenského vzdělávání (OPV) 5 bodů.

Bloky konference:
  • Příležitosti a výzvy plynárenství na cestě k dekarbonizaci
  • Zkušenosti ze zahraničních projektů
  • Vodík v plynárenské soustavě
  • Budoucnost výstavby plynárenské soustavy
  • Výzvy energetické legislativy
  • Novinky v národní legislativě
  • Budoucnost činnosti revizního technika
  • Odběrná plynová zařízení a provozní události
  • Připravenost OPZ na vodíkovou budoucnost

Galerie

Program

8:30 - 9:00

Registrace

9:00 - 9:15

Úvodní slovo

Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu

9:15 - 10:30

Příležitosti a výzvy plynárenství na cestě k dekarbonizaci

moderuje: Veronika Vohlídková, členka představenstva, Česká vodíková technologická platforma

Petr Mervart, zmocněnec ministra pro vodíkové technologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Radek Kundrata, jednatel, HUTIRA green gas, s.r.o.

Aleš Laciok, Head of Research and Development, Department of Inovation, ČEZ, a. s.

Martin Kugler, vedoucí odboru projektování, GasNet, s.r.o.

Michal Slabý, ředitel pro strategii, NET4GAS, s.r.o.

10:30 – 11:00

Přestávka

11:00 – 12:30

Zahraniční projekty a zkušenosti

moderuje: Libor Čagala, Senior specialista TAM, GasNet, s.r.o.

Vodíkové projekty SPP-distribúcia

Tomáš Kleman, senior specialista pro technologické objekty, SPP - distribúcia, a.s

Metodika kvantifikace a snižování emisí metanu

Renato Winkler, Senior Director of Business Development, Picarro

Systém mechanických nástrčných tvarovek na PE plynovody do d63 včetně

Axel Kroeger, Business Development Gas & OEM, Isiflo GmbH

blok v anglickém jazyce, tlumočení zajištěno

12:30 – 14:00

Oběd

14:00 – 15:30

Vodík v plynárenské soustavě

moderuje: Michal Slabý, ředitel pro strategii, NET4GAS, s.r.o.

Vodíková přepravní infrastruktura pro dekarbonizovanou Evropu

Ondřej Šabata, Hydrogen Readiness Program Lead, NET4GAS, s.r.o.

Aktuální stav připravenosti distribuční soustavy Gasnet na distribuci vodíku

Ivo Jirovský, Chief Asset Officer, GasNet, s.r.o.

Připravenost podzemních zásobníků na H2

Petr Goluch, vedoucí PZP Štramberk, RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

15:30 – 16:00

Přestávka

16:00 – 17:30

Budoucnost výstavby plynárenské soustavy

moderuje: František Humhal, senior specialista TAM, GasNet, s.r.o.

Nástroje zadavatele stavby k zajištění požadované úrovně bezpečnosti práce při výstavbě plynovodů

Miroslav Holý, ředitel, Technická podpora soustavy, NET4GAS s.r.o.

Připojování biometanových stanic v praxi

Ilona Pasková, Specialista kvality plynu, GasNet, s.r.o.,
Tomáš Bártů, specialista tech. rozvoje a strategie, Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Datový standard staveb jako základní kámen metody BIM - aktuální stav v oblasti plynárenství

Lenka Kohoutková, Specialista informační podpory životního cyklu aktiv, GasNet Služby, s.r.o.

18:30 – 21:00

Společenské setkání

14:00 - 15:30

Budoucnost činnosti revizního technika

moderuje: Petr Musil, ředitel společnosti, Revizní činnost, s.r.o.

Tomáš Tůma, technický náměstek, Technická inspekce České republiky

Valtr Sodomka, soudní znalec specializace komíny, kominictví, MESSY s.r.o.

Martin Valenta, ředitel školy, SOU plynárenské Pardubice

Martin Weiss, projektový manažer - vodík, Český plynárenský svaz

Martin Stukbauer, ředitel pro rozvoj technologií, CEPS a.s.

16:00 - 17:30

Odběrná plynová zařízení a provozní události

moderuje: Olga Vaňková, inspektor státního odborného dozoru, Státní úřad inspekce práce

Plynárenská zařízení z pohledu zásahu jednotek Hasičského záchranného sboru ČR

Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Provozní události a pohotovostní služba

Petr Koutný, ředitel provozu a údržby, GasNet Služby, s.r.o.

Servis plynových spotřebičů a nedostatky při jeho provádění

Petr Musil, ředitel společnosti, Revizní činnost, s.r.o.

8:30 - 9:00

Registrace

9:00 - 10:30

Výzvy energetické legislativy

moderuje: Tereza Navrátilová, ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz

Změny energetického zákona (minulé i budoucí)

Jana Osadská, vedoucí právního odboru, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Dekarbonizace trhu s plynem v Evropské unii – plynárenský balíček

Jan Vitovský, manažer strategie a politiky, NET4GAS, s.r.o.

Emise metanu - výzvy a příležitosti

Martin Čermák, senior specialista dekarbonizace, NET4GAS, s.r.o.

10:30 - 11:00

Přestávka

11:00 - 12:30

Novinky v národní legislativě

moderuje: Ivo Kršek, jednatel, GAS s.r.o.

Změny vyplývající ze zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Jiří Kottnauer, inspektor, Státní úřad inspekce práce

Projednávaná novela nového stavebního zákona z pohledu energetických staveb a zejména plynárenství

František Fejgl, senior manažer standardizace DSO, GasNet, s.r.o.

Zásadní změny v novele vyhlášky o stavech nouze v plynárenství č. 344/2012 Sb.

František Fejgl, senior manažer standardizace DSO, GasNet, s.r.o.

12:30 - 12:45

Závěr konference

Libor Čagala, zástupce programové komise SymGas

12:45 - 14:15

Oběd

9:00 - 10:30

Připravenost OPZ na vodíkovou budoucnost

moderuje: František Humhal, Senior specialista TAM, GasNet, s.r.o.

Studie OPZ Českého plynárenského svazu

Martin Weiss, projektový manažer - vodík, Český plynárenský svaz

Vodík z hlediska spalovacích parametrů, emisí a odvodu spalin

Valtr Sodomka, soudní znalec specializace komíny, kominictví, MESSY s.r.o. a Komínová asociace

Připravenost výrobců plynových spotřebičů na vodík

Robert Bicek, Business Developer, Junkers Bosch, Dakon

Partneři

image image image


Mediální partneři

image image image image

Místo konání konference

+420 233 102 111

OREA HOTEL PYRAMIDA, Praha

VZDĚLÁVACÍ AKCE ČPS
PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
NEWSLETTER ČPS
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU